Regulamin

31.07.2014

Witamy na Multitest!Dziękujemy za korzystanie z naszych serwis w zakresie selekcji i udostępnianie połączenia internetowego (dalej Service). Poprzez korzystanie z Serwisu zgadzasz się z warunkami Regulaminu (dalej Warunki). Proszę ich przeczytać uważnie. Administracja Serwisu (dalej Administracja), dostawcy usług umieszczający informacje o Serwisie (dalej Dostawcy), a osóby (łącznie pracowniki poszczególnych firm) wykorzystujący informacji serwisu (dalej Użytkownicy) zawarli umowy w następny sposób:

Korzystanie z serwisu


Poprzez korzystanie z serwisu przez (ale nie tylko) online zamówienie, wykonywanie połączeń telefonicznych, e-mail lub innych środków, abonent otrzymuje te warunki i zgadza się z nimi. Użytkownicy muszą spełniać wszystkie warunki, które trzeba ​​czytać przed korzystania z Serwisu. Nie należy korzystać z serwisu nie prawidłowo. W szczególności, nie można ingerować w jego pracu lub otrzymać dostęp bez standardowego interfejsu i naszych instrukcji. Korzystanie z Serwisu wyłącznie zgodnie z prawem. W przypadku naruszenia Regulaminu lub podejrzenia w naruszeniu możemy zamknąć dostęp do Serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać następnego (czyli nie jest to dozwolone):
 • Umieszczać informacji reklamowej na strone;
 • Używać obraźliwy lub agresywny język, obrażać innych użytkowników;
 • Publikować opinie pocztowe lub inne informacje zawierające fałszywe informacje lub wprowadzające w błąd innych użytkowników;
 • Zaczynać działalność szkodliwą dla serwisu i infrastruktury.
Administracja ma możliwość ograniczenia dostępu do wszystkich informacji przekazywanych przez Użytkownika:
 • Usunąć informacji wprowadzone przez użytkownika, konta Użytkownika;
 • Odmówić rejestracji konta użytkownika, konta który został wcześniej usunięty z powodu naruszenia Warunków;
 • Podjąć odpowiednie środki przeciwko Użytkowników którzy naruszają Regulamin
 • .

Polityka prywatności

Podczas wypełniania wniosku o przyłączenie lub wywołania zwrotnego, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez służby bez ograniczania zakresu danych i terminów ich leczenia. Użytkownik potwierdza zgłoszenie o prawach związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu obowiązującego prawa, ob osobach który otrzymają dane osobowe, cele gromadzenia danych, a właśnie:
 • Zapewnienie realizacji stosunków w dziedzinie Internetu i zgodności z obowiązującym ustawodawstwem;
 • Badania statystyczne których wyniki mogą być publikowane w jakikolwiek sposób lub przekazywane osobom trzecim bez ujawniania danych osobowych i innych celów handlowych;
 • Osiągnięcie innych celów określonych w Warunkach.
Administracja może nagrywać rozmowe użytkownikowów w celu poprawy jakości serwisu. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, jego wiadomości mogą być przechowywane, aby później rozwiązywać problemy szybciej. Opinii użytkowników o serwisie i dostawcach podane na strone internetowej lub przez sondażu telefonicznego, może być umieszczony w miejscu o nazwie użytkownika i adres ikonę połączenia. Administracja serwisu może korzystać z adresów e-mail podanych w formularzu zamówienia lub podane na stronach osób trzecich do wysyłania wiadomości elektronicznych do użytkowników. Administracja serwisu może ubiegać narzędzi monitorowania statystyk użytkowania Serwisu, a także śledzenia konwersji na stronach Serwisu. Administracja zapewnia, że ​​w tym przypadku otrzymane dane nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów. Wskazując dane e-aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług i potwierdza, że on jest ​​zgłoszony że jego dane są umieszczone w bazie danych. Aby uprościć korzystanie Administracja serwisu może nabyć i stosować informacje o swojej aktualnej lokalizacji, w tym GPS danych, wysyłanych do urządzenia mobilnego.

Ograniczenie odpowiedzialności

Świadczymy Serwis na podstawie uzasadnionego ekonomiczniego poziomu funkcjonalności i wsparcia. Administracja nie udziela żadnych innych gwarancji serwisu, innych niż przewidziane w Regulaminie. Serwis jest świadczony "tak jak jest". Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody wyrządzone użytkowników lub osób trzecich spowodowane korzystaniem z Serwisu. Całkowita odpowiedzialność administracji nie może przekroczyć koszt świadczonych dla użytkowników serwisów. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakość i wydajność sprzętu zamówionego w przypadku, gdy użytkownik korzysta z nielegalnego oprogramowania, jak również w przypadku przepięciami i innych zaburzeń sprzętu. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy oczekiwanym i rzeczywistych wyników użytkownika serwisu. Administracja serwisu nie jest odpowiedzialną za dokładność i aktualność informacji dostarczonych przez ISP. Dostawca który podał informacje na Serwisie przedstawia i broni swóje interesy powstające w związku z umieszczenia tych informacji w stosunku do osób trzecich. Wszystkie loga i znaki towarowe należą do prawa ich dostawców. Informacje zawarte w profilu dostawcy, jak i jego stopy są dostarczane przez dostawcę usług internetowych lub w oparciu o informacje z oficjalnych stron. Zamówione użytkownicem usługi uznają się za świadczone poprawnie i w całości, jeżeli w ciągu trzech roboczych dni po upływie świadczenia serwisu użytkownik nie narzeka skargę. W przypadku braku skargi akt akceptacji wykonanych prac (usług) jest podpisany, a serwis jest świadczony prawidłowo. Zastrzegamy sobie prawo według własnego uznania do tworzenia, modyfikowania, unieważnienia te warunki.

Podoba się? Podziel się nim z przyjaciółmi!